Solpletter

Solens totale udstråling

Solvinden

Solens gennemsnitlige magnetfelt

 
         
 
 
 

Solpletter er mørke områder på Solens overflade, skabt af Solens magnetfelt.
Magnetfeltet i en solplet kan være flere tusinde gange stærkere end Solens magnetfelt. Solpletter er typisk 2000 grader koldere end de omkringliggende områder, og de kan være flere gange større end Jorden. Solplettallet er et mål for, hvor mange solpletter, der er på Solens overflade på et givent tidspunkt.
Når solplettallet plottes som en funktion af tiden, kan man tydeligt se en 11 års cyklus i dataene. Denne solcyklus er den vigtigste egenskab ved Solens magnetiske aktivitet. Når solpletternes position også plottes, får man et såkaldt sommerfuglediagram. Her ser man hvordan solpletterne bevæger sig mod ækvator i løbet af solcyklen. Mekanismerne, der ligger bag magnetfeltets opståen og udseende, er et af Solens store uløste mysterier.
Daglige solplettal stilles til rådighed af National Geophysical Data Center,
http://www.ngdc.noaa.gov/.
Dr. David Hataways sommerfuglediagram kan findes på http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/greenwch.htm

Visualisering:
Gengivelserne viser såvel sommerfuglediagrammet (i midten til højre) som antallet af solpletter i de 50 såkaldte bins (linier) mellem begge Solens poler, hvor solpletterne tælles. Antallet er gengivet dels ved farve, dels ved liniernes bredde.

Lyd-gengivelse:
Solpletternes 50 bins korresponderer med de hvide taster på et koncertflygel. Den dybeste tone svarer til Sydpolen. Inden for en måleperiode, der svarer til Solens rotation, er lydstyrken porportional med antallet af solpletter, og det største antal høres først.