Solpletter

Solens totale udstråling

Solvinden

Solens gennemsnitlige magnetfelt

 
         
 
 
 

Solvinden består af partikler fra Solen, der bevæger sig gennem solsystemet, og som er medvirkende til nordlys. Partiklerne stammer fra den såkaldte solatmosfære og bliver derfra udslynget med en hastighed på op til flere hundrede kilometer i sekundet. Partiklerne holder denne hastighed gennem solsystemet, mens deres tæthed gradvist aftager, jo længere væk fra Solen de kommer. Solvinden kan opdeles i to forskellige dele: den hurtige og den
langsomme solvind. Den hurtige solvind stammer fra såkaldte korona-huller og kan ses som strukturer i solvinden - strukturer, som bliver gentaget i intervaller,
der svarer til Solens 27 dages rotationsperioder. Derudover kan udbrud som f.eks. solflarer og massive koronale udbrud bidrage til solvinden. Sådanne forhold giver en kortvarig, men kraftig stigning i partikeltætheden og kan forårsage strømsvigt på Jorden, satellitsammenbrud eller det smukke nordlys. Solvinden er også magnetisk ladet, og retningen af dette felt i forhold til Jordens magnetfelt bestemmer, hvor kraftigt Jorden bliver påvirket af solvinden. De data, der anvendes i nærværende projekt, stammer fra solvindens hastighed, partikeltætheden og fra magnetfeltets styrke og retning.
Datamålingerne stammer fra daglige middelværdier for solvindsparametrene, målt af forskellige satellitter, der har deres bane tæt ved Jorden. Disse data er stillet til rådighed af "The National Space Science Data Center" gennem databasen OMNIWeb.

Visualisering:
Gengivelserne viser de ovennævnte fire værdier. Retningen, som svarer til Jordens magnetfelt, ser man på vinkelgraden af de vertikale linier, magnetfeltets styrke svarer til liniernes længde. Bredden af båndet i midten svarer til hastigheden, og afstanden mellem de ti linier svarer til tætheden af de ladede partikler. Når måleværdierne er interpolerede, vises de som gråtoner på det pågældende sted. En interpoleret vinkel vises som et punkt på den centrale akse i midten af billedet.

Lyd-gengivelse:
Magnetfeltets styrke kontrollerer en kontrabas, som høres bag ved solvind-projektionen. Celloen aktiveres i overensstemmelse med partikeltætheden. Solvindens hastighed høres som violin. Violin og cello blandes i det akustiske rum. De ovennævnte klange bliver moduleret både i tonehøjde og lydstyrke. Vinklen i forhold til Jordens magnetfelt bliver ved hjælp af granularsampling af violinens ændrede klang spatialiseret.