Solpletter

Solens totale udstråling

Solvinden

Solens gennemsnitlige magnetfelt

 
         
 
 
 

Solens gennemsnitlige magnetfelt er gennemsnittet af det observerede magnetfelt på Solens overflade. Det er karakteriseret ved en 11 års solcyklus, men eftersom det er forskellige områder, der udgør magnetfeltets målinger, er Solens
27 dages rotationsperiode også indeholdt i de anvendte data. Målinger fra det gennemsnitlige magnetfelt tager også højde for en ændring af de magnetiske poler. Men antallet af solpletter angives altid positivt.
De anvendte data er daglige middelværdier fra Wilcox Solar Observatory og kan ses på websiden
" http://quake.stanford.edu/~wso".

Visualisering:
Solens gennemsnitlige magnetfelt ser man i projektionerne ved, at cirklen ændrer størrelse inden for den grafiske struktur. Samtidig ser man gennemsnittet af de 27 dage som små felter, der danner en cirkel, som markeres med en anden farve. Når der gøres brug af interpolerede data, vises de som et farvet punkt i midten.

Lyd-gengivelse:
I lighed med udstrålingen ændrer magnetfeltet lyden af kontrabassen, som styres af dataene fra solvinden. Ændringen tiltager med størrelsen af de målte værdier.