Solpletter

Solens totale udstråling

Solvinden

Solens gennemsnitlige magnetfelt

 
         
 
 
 

Solens totale udstråling er et måleresultat af den totale energi fra den elektromagnetiske stråling af alle bølgelængder, som Solen udsender. Udstrålingen viser sig at være størst, når Solen er mest aktiv, hvilket er et resultat af to modsatrettede processer. Solpletter på Solens overflade blokerer for strålingen og giver anledning til fald i udstrålingen. Dette fald bliver der delvist udlignet for ved, at andre magnetiske områder, plagues og facules, udsender ekstra stråling. Samlet set bliver resultatet, at der udsendes mest stråling ved solmaksimum. Den energi, vi modtager fra Solen, er en af de vigtigste faktorer for liv og klima på Jorden. Men de ændringer, der er observeret i Solens totale udstråling i løbet af de sidste solcykler, er så små, at man ikke forventer, at de har nogen signifikant indflydelse på Jordens klima. Lang tids variationer i
Solens udstråling kan på den anden side meget vel spille en rolle for klimaets udvikling.
De data, der er blevet brugt, er daglige middelværdier af Solens totale udstråling, målt af forskellige satellitter; nærmere betegnet er det version d25_07_0310a, stillet til rådighed af PMOD/WRC, Davos, Schweiz, hvor data fra forskellige satellitter er samlet og kalibreret. Og der anvendes upublicerede data fra VIRGO eksperimentet fra ESA/NASA's SOHO satellit.
For yderlige information cf. C. Fröhlich og J. Lean, 1998, "The Suns Total Irradiance: Cycles, Trends and Related Climate Change Uncertainties since 1978", Geophys.Res.Let., 25, pp. 4377-4380, 1998

Visualisering:
Både den indre cirkels størrelse og dens farve svarer til Solens udstråling, og bliver beregnet ud fra måledataene (ved morfing). Når værdierne er interpolerede, ses det ved, at den tynde cirkel ikke er til stede. Farven i den yderste cirkel skifter ca. to gange i sekundet og springer fra måling til måling.

Lyd-gengivelse:
Solens totale udstråling ændrer strygernes klang, som afspilles på basis af data fra solvinden. Ændringerne hos violin og cello tiltager med størrelsen af de målte værdier.