SOL

akustisk og visuel repræsentation

af data fra to solcykler

1978-2000

Florian Grond, Frank Halbig,

Jesper Munk Jensen og Thorbjørn Lausten

 
         

Projektet SOL beskæftiger sig med omdannelsen af videnskabelige data til medier, man sjældent ser videnskaben gøre brug af. Specifikt kommer dette til udtryk ved, at data fra solen konverteres til hhv. akustiske og visuelle former. Projektet fokuserer således på det klare forhold, der er mellem datamængderne og det, der kan ses og høres. Installationen er baseret på fire forskellige sæt af data: Solens totale udstråling, forskellige målinger af solvinden, fordelingen af solpletter og solens gennemsnitlige magnetfelt. De fire sæt af data relateres til hinanden, ikke på en enkel, lineær måde, men ved at vise komplekse interaktionsmønstre. Eftersom disse interaktioner forløber i tid, er de medier, som bedst kan omdanne dem, også tidsbaserede - fx lyd og levende billeder. De optagede målinger følger dels de daglige rytmer og dels solrotationens rytmer. Installationen konfronterer centrale temaer indenfor kunst, videnskab og filosofi -

temaer, som synes at få større og større betydning i takt med, at samfundet bevæger sig mere og mere i retning af techno-imagination. En teknisk repræsentation er tydeligvis ikke længere blot et billede, en lydmæssig gengivelse af en bestemt ting eller et naturligt, alment kendt fænomen. I stedet bliver den tekniske repræsentation i stigende grad den eneste måde, hvorpå man kan gøre komplekse fænomener, der ellers blot opleves som tørre data, langt mere tilgængelige. Ved på en let forståelig måde at omskabe videnskabelige data til nye medier søger projektet SOL at vise, hvorledes lyde og billeder kan antage en logisk funktion i forhold til de eksakte videnskaber. Samtidig viser projektet, hvordan vores oplevelse af virkeligheden afhænger af interaktionen mellem symbolske former og udviklingen af den måde, hvorpå vi repræsenterer teknologien. Projektet er udviklet af Florian Grond, Frank
Halbig, Jesper Munk Jensen og Thorbjørn Lausten.